Thoái hóa đốt sống cổ là bệnh lý tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng