Viêm cột sống dính khớp (VCSDK) là bệnh toàn thân, nhưng biểu hiện chủ yếu ở