Tình trạng thoát vị đĩa đệm là biểu hiện đĩa đệm bị lồi, lệch ra khỏi