Bà tôi năm nay 65 tuổi, thường xuyên bị đau mỏi xương khớp, đi lại khá