Tôi bị suy thận, nghe nhiều người nói bệnh của tôi dễ bị loãng xương. Tại