Loãng xương là một loại bệnh về rối loạn chuyển hoá xương một cách âm thầm