“Hơn 1 tháng nay tôi bị đau vùng lưng từ dưới vai tới ngang vùng ức.