Loãng xương là một bệnh xương rất thường gặp. Hiện nay trên thế giới có khoảng