Chào phòng mạch online, em tên Lê Thanh Hương, 16 tuổi. Cách đây hơn một năm,