Tôi 63 tuổi, vừa qua do ngã bị gãy cổ xương đùi. Nghe nói là do