Tôi tên là Hương, năm nay 24 tuổi sống tại Hoằng Hóa – Thanh Hóa bị