Tôi 38 tuổi, bị đau ở lưng 2 năm nay. Tôi đi khám đã nhiều nơi,