Một năm trở lại đây, con trai tôi thấy cổ bị cứng, xoay đầu khó khăn