Cơn đau lan đến vùng mông, xuống chân, chạy dọc theo mặt sau ngoài của đùi