Đĩa đệm bị thoát vị thường đè ép lên các rễ thần kinh xung quanh gây