Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đau lưng, trong đó không loại trừ khả năng