Chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống không phải dễ dàng. Trên thực tế bệnh