Thoái hóa khớp là tổn thương thoái hóa của sụn khớp, đặc trưng bởi quá trình