Trong kho tàng y học dân tộc, có nhiều cách chữa bệnh khác nhau như châm cứu