Tôi năm nay 56 tuổi, tôi đang uống thuốc chống loãng xương. Nghe nói những thuốc