Bệnh đau lưng gặp ở mọi lứa tuổi những người là nhân viên văn phòng, lái xe,