Thoái hóa cột sống (THCS) là một bệnh rất phổ biến, gặp cả ở nam và