Các triệu chứng thường thấy như đau xương, đau cột sống, gù vẹo cột sống, giảm chiều