Tùy vào tình trạng bệnh của bệnh nhân mà chọn các phương thức điều trị viêm