Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu, bộ xương được cấu thành như thế nào