Ngồi lâu ở một vị trí trong thời gian dài, sai tư thế, ít vận động,…