Tôi năm nay 31 tuổi, nam giới, tôi thấy cổ rất mỏi đi khám thầy thuốc