Xin hỏi mẹ tôi hay bị đau lưng có dùng glucosamin được không và phải dùng