Chào bác sĩ, mẹ tôi năm nay 63 tuổi, bị đau nhức chân mấy tuần nay,