Khi điều trị  thoát vị đĩa đệm thắt lưng có thể lưu ý đến phương pháp điều