Loãng xương (LX) là một bệnh đứng thứ hai sau bệnh tim mạch ở người cao