Corticoid có tác dụng tốt trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp, được sử dụng