Đau thần kinh tọa là cơn đau lan từ vùng mông, xuống chân, chạy dọc theo