Mọi người có thể mắc triệu chứng đau lưng (ĐAU LƯNG), đặc biệt là chứng đau