Đau lưng theo Đông y là do thận kém, là một chứng bệnh thường gặp ở