Tôi bị đau lưng 1 năm nay rồi điều trị rất nhiều loại thuốc đến nay