Đau lưng là nguyên nhân nhiều thứ 5 cho những chuyến đến viếng thăm bác sĩ.