Loãng xương là bệnh lý diễn biến thầm lặng. Theo lý luận của y học cổ truyền,