Theo quan niệm y học cổ truyền, loãng xương thuộc phạm vi chứng “cốt nuy”, “cốt