Một nghiên cứu của Idris Guessous, Thụy Sĩ mới đây đã phát triển thành công phương pháp phát hiện loãng xương mới hiệu quả giúp đánh giá sớm hiện tượng mất chất xương, một tình trạng có thể dẫn đến loãng xương.

Phát hiện loãng xương nhờ phương pháp mới

Phương pháp này gồm việc tiến hành siêu âm đánh giá chất lượng xương, kết hợp với hỏi các yếu tố nguy cơ của loãng xương như tuổi tác, tiền sử gãy xương hoặc tiền sử ngã gần đây. Cuối cùng đưa ra một bảng tiên lượng đánh giá sớm nguy cơ loãng xương.

Nghiên cứu tiến hành trên 6.000 người tuổi từ 70-85 được xác định ban đầu là không bị loãng xương. Áp dụng phương pháp đánh giá mới rồi phân họ ra 2 nhóm: một nhóm nguy cơ cao và một nhóm nguy cơ thấp hơn của loãng xương. Theo dõi trong 32 tháng thấy: quả nhiên nhóm được phân loại có nguy cơ cao hơn đã bị loãng xương cao gấp 3 lần nhóm nguy cơ thấp hơn. Đặc biệt với gãy xương đùi, 90% bệnh nhân nằm trong nhóm nguy cơ cao, vốn được phân loại bằng phương pháp mới trên.

Như vậy đây sẽ là phương pháp mới giúp tiên lượng sớm nguy cơ loãng xương hiệu quả giúp đề xuất biện pháp dự phòng sớm và hiệu quả.