Trong điều kiện hiện nay có thể làm 2 xét nghiệm là:

Phát hiện bệnh loãng xương nhờ xét nghiệm sớm

– Chụp X-quang sống và xương tay chân. Đây là xét nghiệm rẻ tiền và dễ thực hiện ở cơ sở y tế nào cũng có.

Nhưng có hạn chế là khi thấy được loãng xương trên phim X-quang thì bệnh đã trong giai đoạn muộn, xương đã bị mất khá nhiều.

– Xét nghiệm đo mật độ xương giúp đánh giá được khối lượng xương có thể phát hiện loãng xương sớm hơn.

Ngoài ra, để khảo sát bệnh hoặc tìm nguyên nhân bác sĩ cũng cần làm thêm nhiều xét nghiệm khác