Việc chẩn đoán thường không gặp khó khăn khi đã có hiện tượng loãng xương rõ, lúc này dựa vào:

Chẩn đoán bệnh loãng xương

– Tuổi tác, giới tính.

– Các đặc điểm và thói quen sinh hoạt.

– Các phim X quang hệ thống xương (đặc biệt là cột sống).

– Tỷ trọng khoáng chất của xương (BMD) và khối lượng của bộ xương (BMC) bằng phương pháp quét và đo độ hấp thu proton của bộ xương – DEXA để đánh giá mức độ loãng xương.

– Chụp cắt lớp (CT scan) hoặc cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá mức độ loãng xương.